Mijn werk in Europa.

 • Veiligheid

  In Europa kun je vrij rondreizen zonder grenscontroles. Dat is een groot goed. Ook kunnen landen vrij met elkaar samenwerken op gebieden als handel, economie, energie en recht. Dit levert veel welvaart op voor Nederland, maar het maakt ons ook kwetsbaar voor georganiseerde misdaad en terroristische organisaties. Daarom heeft Malik onder meer ingezet op het maken van wetgeving voor ‘Joint Investigation Teams’. Dit zijn internationale teams van rechters, politie en officieren van justitie. Zij werken samen om grensoverschrijdende misdaden op te sporen en aan te pakken.

  Onze veiligheid gaat hand in hand met onze vrijheid. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij dragen de plicht om de democratische rechtsstaat te blijven versterken en deze te blijven uitdragen. Malik heeft met de Europese liberale fractie Renew Europe ervoor gezorgd dat de EU dit strak in de gaten houdt en ook handhaaft. Zodat er bijvoorbeeld geen geld gaat naar lidstaten die op dit gebied afglijden. Met effectievere en verbeterde samenwerking tussen alle Europese lidstaten maken én houden we Europa vrij, veilig en welvarend.

 • Migratie

  De druk op onze Europese buitengrenzen is veel te groot en de asielopvang in veel Europese lidstaten staat op kraken. Daarom werkt Malik in het Europees Parlement aan een sterke rol van het agentschap Frontex. Een organisatie die Europa ondersteunt bij de grensbewaking en het tegengaan van mensensmokkel. Met deze maatregelen kunnen wij weer grip krijgen op migratie. En kunnen we een rechtvaardig en geloofwaardig migratie- en asielbeleid voeren in Europa.

  Vluchtelingen die vanwege een onveilige situatie hun thuisland moeten ontvluchten hebben hulp nodig, daar is geen twijfel over. Maar voor een houdbare oplossing van irreguliere migratie - mensen die op zoek zijn naar een beter bestaan in Europa - moeten we ons vooral richten op de vraag hoe we duurzame maatregelen voor de EU op lange termijn kunnen nemen. Dit houdt in dat we resultaten moeten boeken door afspraken te maken met derde landen, door mensensmokkelaars aan te pakken en onze buitengrenzen beter bewaken.

 • Buitenlandse zaken

  We moeten staan voor onze liberale waarden van vrijheid en democratie. Het is belangrijk om deze waarden zowel in Europa als daarbuiten te verdedigen. Helaas staan ze onder toenemende druk door grootmachten als Rusland en China. Het is het daarom cruciaal dat wij met onze bondgenoten, zoals de VS en het VK, de krachten bundelen om onze belangen te beschermen. Ook is het noodzakelijk dat Europa minder afhankelijk wordt van andere grootmachten. Zodat we in crisistijden zelf onze veiligheid kunnen garanderen. Malik heeft zich daarnaast de afgelopen jaren beziggehouden met de relatie tussen de EU en kandidaat-lidstaat Turkije. Turkije is voor de EU en voor Nederland van vitaal belang op gebieden als handel, economie, militair en migratie. Dankzij zijn inzet wil het Europees Parlement de (economische) samenwerking met Turkije een nieuw leven inblazen.