• Gepubliceerd
  • Leestijd
    ± 1 minuut

Schengen Border Code: Hernieuwde EU-regels verzekeren de toekomst van vrij verkeer in Europa

Dat mensen zich zonder enige vorm van grenscontroles vrij door Europa kunnen bewegen is een van de grootste verworvenheden van de EU. Het is onmisbaar voor het functioneren van onze interne markt en het zit inmiddels in het DNA van de EU. Er is geen jongere in de EU die zich iets anders meer voor kan stellen. Zulke verworvenheden dien echter je wel te onderhouden.

De EU heeft een belangrijk akkoord gesloten over hernieuwde regels voor het Schengengebied. Het Schengengebied is een groep van landen in Europa die hun grenscontroles hebben afgeschaft, je kunt binnen deze landen vrij rondreizen. En dat voelt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

De afgelopen jaren kwam het Schengengebied onder zware druk te staan door verschillende dreigingen, zoals de migratiecrisis en terrorisme. Ook de Covid-19-pandemie liet een ongecoördineerde reactie zien van de nationale regeringen. Deze hernieuwde regels maken het vrije verkeer binnen Europa weerbaar voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Deze langverwachte hervorming zal de integriteit van het Schengengebied helpen behouden, maar vooral ook verbeteren voor nieuwe uitdagingen in de toekomst. De Europese Commissie en de lidstaten zullen over meer instrumenten beschikken om het Schengengebied zowel intern als extern beter te beveiligen en te stroomlijnen. VVD Europa heeft zich sterk gemaakt voor:

1. Realistischer systeem voor interne grenscontroles
Lidstaten mogen langer tijdelijke interne grenscontroles herinvoeren bij dreigingen voor openbare orde of binnenlandse veiligheid. Zulke dreigingen kunnen bijvoorbeeld terrorisme, georganiseerde misdaad, pandemieën, of grootschalige secundaire migratie zijn.

2. Nieuwe instrumenten op de binnengrenzen
Wanneer personen zonder verblijfstatus worden aangehouden tijdens een politiepatrouille van twee lidstaten en er aanwijzingen zijn dat zij rechtstreeks uit een ander EU-land zijn gekomen, kunnen deze mensen direct aan dat land worden overgedragen.

3. Een gecoördineerde reactie van lidstaten bij een pandemische situatie
Reisbeperkingen worden niet langer ad hoc per land ingesteld en bij een gezamenlijke dreiging wordt samen besloten welke interne grenscontroles worden ingesteld.

Het vrije verkeer binnen Europa is één van de grootste successen van de EU. Het brengt ons dichterbij elkaar en het stimuleert onze economieën. In een wereld die steeds onzekerder wordt, mag het vrije verkeer geen risico vormen voor onze veiligheid. Ik ben daarom blij dat we met deze hernieuwde regels de veiligheid in Europa kunnen waarborgen en we tegelijkertijd ons vrije verkeer kunnen behouden.