• Gepubliceerd
  • Leestijd
    < 1 minuut

EU sluit historisch migratieakkoord en zet doorslaggevende stap richting grip op migratie

Voor het eerst in tien jaar zijn er nieuwe regels waarmee de Unie weer controle krijgt op wie er Europa binnenkomt

In Nederland werkte Malik al aan een migratieplan. Vijf jaar geleden besloot hij naar Brussel te gaan om mee te werken aan migratiewetgeving op Europees niveau.

Dit historische migratieakkoord zorgt voor strengere controles aan de buitengrenzen, waarbij ‘kansarme’ asielzoekers aan de grens worden vastgehouden en teruggestuurd. Asielzoekers die kans maken op verblijf, gaan de asielprocedure in bij het land van aankomst. Bij grote aantallen wordt de verantwoordelijkheid eerlijk verdeeld over heel Europa, bijvoorbeeld door operationele steun, herverdeling, of financiële contributies. Hierdoor ligt de last niet, zoals nu, vooral bij West-Europese landen zoals Nederland. Alle EU-landen zijn verplicht hun steentje bij te dragen en beter samen te werken.

Dit historische migratieakkoord is erop gericht om de asielinstroom naar Nederland te verlagen, doordat er minder mensen zullen doorreizen van Europese buitengrenzen naar Nederland. Maatregelen op Europees niveau zijn daarom noodzakelijk om weer grip te krijgen op migratie in Nederland.

De volgende stap is een realistische aanpak voor de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. En om de migratiedruk naar Europa te verlichten moeten we afspraken maken met buurlanden van de EU en andere landen van herkomst.